Edit Content

Contact

Heeft u een juridisch probleem? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij verlenen juridisch advies, staan cliënten bij tijdens procedures en lossen conflicten op door middel van mediation. Neem gerust contact met ons op! 

Overheid en bestuursrecht

>

Overheid en bestuursrecht

Overheid en bestuursrecht

Bestuursrecht is een rechtsgebied dat zich bezighoudt met de regels en voorschriften die van toepassing zijn op overheidsorganen. Het regelt de relatie tussen burgers of organisaties en de overheid. Het bestuursrecht bevat regels met betrekking tot de taken, bevoegdheden, besluitvormingsprocessen en handelingen van overheidsinstanties.

Het bestuursrecht is van groot belang omdat het de rechten en belangen van burgers en organisaties beschermt in hun relatie tot de overheid. Het waarborgt dat overheidsorganen op een transparante, rechtmatige en verantwoorde wijze handelen en dat er mogelijkheden zijn voor rechtsbescherming wanneer dit nodig is. Bent u het oneens met een besluit van de overheid of heeft u juridische bijstand nodig? Bel gerust met de specialisten van MUS!

Voorbeelden van Overheid en bestuursrecht:

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van situaties waarin het bestuursrecht een rol speelt. Het bestuursrecht is een breed en complex rechtsgebied dat van toepassing is op vele aspecten van het handelen van bestuursorganen.

Heb je hulp nodig?

Bel of mail ons gerust, we staan graag voor je klaar! 

Detachering

Ook kunnen de juristen van MUS ingehuurd worden voor detacheringsopdrachten. Zo heeft MUS diverse opdrachten uitgevoerd op de rechtsgebieden bestuursrecht en privacyrecht voor onder andere de Nationale Politie, het College Procureurs-Generaal, de Autoriteit Persoonsgegevens en de gemeente Someren.

De juristen van MUS zijn een expert op het gebied van privacyrecht. Met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële en strafvordelijke gegegevens (Wjsg). Wilt u meer weten over onze detacheringsopdrachten? Bekijk dan onze Linkedin pagina

Meer diensten

Benieuwd wat we nog meer voor u kunnen betekenen? Lees gauw verder! 

Arbeidsrecht

Huurrecht

Privacyrecht

Overheid en bestuursrecht